DcH Langeskov
2019

Årskontingent (ÅK)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
9999 27.12.2021 31.12.9999 1280 kr.
Begynder hvalpehold (BH)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Hvalpehold BH1
Onsdag kl. 17:00 - 18:00
Bestyrelsesformand: Dorte Dabelsteen,
Instruktør: Dorte Dabelsteen, Helle Steen Kristensen, Jens Jack Jensen,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
DcH Program Prehold (LP)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
C-aspirant CA
Mandag kl. 18:30 - 19:30
Instruktør: Lene Gjeding, Michael Kirdorf Jørgensen,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
DcH Program B-konkurrence (LBK)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Legenderne DcH
Mandag kl. 17:00 - 18:00
Instruktør: Michael Kirdorf Jørgensen,
09.10.2020 31.12.2023 0 kr.
B-konkurrence øvede B
Torsdag kl. 18:30 - 20:00
Instruktør: Lene Terkelsen,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
DcH Program C-konkurrence (LCK)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
C-konkurrence C
Torsdag kl. 17:00 - 18:00
Instruktør: Knud Chr. Knudsen, Sonja Würtz,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
DcH Program A/E-konkurrence (LAE)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
A- og E-konkurrence A
Lørdag kl. 09:00 - 14:15
Instruktør: Sonja Würtz,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
Familiehundeholdet (FH)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
FAM
Onsdag kl. 17:00 - 18:00
Instruktør: Anja Klausen, Karin Barlebo Rasmussen,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
Unghundeholdet (UHH)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Unghundehold 1 UN1
Onsdag kl. 18:30 - 19:30
Instruktør: Jens Jack Jensen, Karin Barlebo Rasmussen,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
Unghundehold 2 UN2
Onsdag kl. 18:30 - 19:30
Instruktør: Anja Klausen,
Træneraspirant: Charlotte Bressendorff ,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
Rally Begynder (RB)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Rally begynder 97
Søndag kl. 12:00 - 13:15
Instruktør: Lis Christensen,
01.04.2020 31.12.2022 0 kr.
Rally Fortsætter (RF)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Rally øvede
Mandag kl. 18:30 - 19:30
Instruktør: Lis Christensen,
04.01.2020 31.12.2022 0 kr.
DcH Program B-konkurrence begy (BKB)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
B-konkurrence begynder B-1
Torsdag kl. 18:30 - 19:30
Instruktør: Knud Chr. Knudsen, Sonja Würtz,
27.03.2022 27.03.2024 0 kr.
Unghundehold 0 (Ung)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Unghundehold 0 UN0
Onsdag kl. 18:30 - 19:30
Bestyrelsesformand: Dorte Dabelsteen,
Instruktør: Dorte Dabelsteen, Helle Steen Kristensen,
08.08.2022 08.08.2023 0 kr.